Dịch vụ được đặt lên hàng đầu tại Ghi Danh Việt

Gửi mail

(Trong tuần 07:00 ~ 22:00)

0905-779-657

Liên hệ ngay

Chúng tôi đưa tin

01/01/2023
Image
Chức năng phần mềm

#1 GHI DANH TRỰC TIẾP: Chỉ cần nhập thông tin một lần duy nhất!

Chức năng #1: GHI DANH TRỰC TIẾP Chỉ cần nhập thông tin một lần duy nhất!

08/10/2022
Image
Chức năng phần mềm

#2: QUẢN LÝ LỚP HỌC Nắm rõ tình hình tổng quan lớp dễ dàng!

Chức năng #2: QUẢN LÝ LỚP HỌC Nắm rõ tình hình tổng quan lớp dễ dàng!

07/10/2022
Image
Chức năng phần mềm

#3: QUẢN LÝ TƯ VẤN Không bỏ sót dù chỉ một data khách hàng.

Chức năng #3: QUẢN LÝ TƯ VẤN Không bỏ sót dù chỉ một data khách hàng.

06/10/2022
Image
Kinh doanhChức năng phần mềm

#4: HỖ TRỢ KẾ TOÁN Minh bạch nguồn thu để tinh chỉnh hoạt động kinh doanh.

Chức năng #4: HỖ TRỢ KẾ TOÁN Minh bạch nguồn thu để tinh chỉnh hoạt động kinh doanh.

05/10/2022
Image
Chức năng phần mềm

#5: TẠO LỊCH DẠY TỰ ĐỘNG Đau đầu vì xếp lịch dạy và tính toán thời gian làm việc của giáo viên?

Chức năng #5: TẠO LỊCH DẠY TỰ ĐỘNG Đau đầu vì xếp lịch dạy và tính toán thời gian làm việc của giáo viên?

04/10/2022
Image
Chức năng phần mềm

#6: ĐIỂM DANH KẾT HỢP CHẤM CÔNG

Chức năng #6: ĐIỂM DANH KẾT HỢP CHẤM CÔNG

03/10/2022
Image
Chức năng phần mềm

#7: QUẢN LÝ KỲ THI Đánh giá kết quả thi, nâng cao chất lượng giảng dạy!

Chức năng #7: QUẢN LÝ KỲ THI Đánh giá kết quả thi, nâng cao chất lượng giảng dạy!

02/10/2022
Image
Chức năng phần mềm

DASHBOARD TÌNH HÌNH KINH DOANH CHUNG

Số liệu chuẩn xác, cập nhật theo thời gian thực! Giúp doanh nghiệp đánh giá tổng quan chỉ trên 1 màn hình.

01/10/2022
Image

CHỦ ĐỀ